Mavi Nokta Sistemi

Mavi Nokta Sistemi, uzman eğitimcilerimiz ve psikoloğumuzla geliştirmiş olduğumuz özel bir eğitim modülüdür. Bizler, kurumumuzda öğrenim gören her çocuğu, bağımsız bireyler olarak ele alır ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamış olduğumuz bir eğitim programına tabi tutarız. Öğrenciye özgü danışmanlarla, verimli çalışma yöntemleri belirleyerek gerekli yönlendirmeleri gerçekleştiririz.

Bu program doğrultusunda öğrencilerimiz, okulla ilgili tüm eksiklerini kurumumuz içerisinde tamamlayarak evlerine, ders konuları, çalışmaları ve ödevleri tamamlanmış olarak dönerler. Siz velilerimize düşen tek şey ise sevgili çocuklarınızla geçireceğiniz kaliteli zamandır.

Ders Desteği ve Yaz Okulu

Öğrencilerimiz, sınıf derecelerine göre okula paralel giden bir müfredatta ders tekrarı yaparken aynı zamanda eksik kaldıkları yerler konusunda bölüm hocalarımızdan birebir destek alırlar. Okulda görmüş oldukları dersler dışında ve okuldaki derslerine ek olarak takviye amacı ile konuları farklı anlatım tarzları altında öğrenme şansını yakalarlar.

Eğitim dönemini tamamlamış, buna ek olarak, gelecek ders yılı için destek almak ve hazırlık yapmak isteyen öğrencilerimiz, geniş ders içeriğiyle zenginleştirdiğimiz yaz okulumuzda öğrenimlerine devam edebilirler. Bunlara ek olarak öğrencilerimiz, farklı okullara geçiş tercihlerinde eğitimcilerimize ortak hareket ederler.

Mavi Nokta Eğitim Kurumları’nda temel amacımız, okula destek programı çerçevesinde, çocuğun, o dönemki tüm yetersizliklerinin giderilmesi ve aynı zamanda bir sonraki senenin müfredatına da hazır hale getirilmesidir.

Sınav Desteği

Mavi Nokta Eğitim Kurumları’ndaki uzmanlarımız, her çocuğun okul sınav takviminin takibatını yapar. Sınav tarihi yaklaşan öğrenci, sınav olacak dersine daha ağırlık verilmek kaydıyla bir çalışma programına tabi tutulur, eksik yerleri tamamlanır, çeşitli çalışma şekilleri, ek sınav ve testlerle desteklenerek okul başarısının pekiştirilmesi sağlanır.

Ödev Desteği

Eğitim Kurumumuzun en önemli çalışmalarından birisi okul ödevlerine destektir. Okuldan sonra kurumumuza gelen öğrencilerimiz, kendilerine verilen zaman dilimi içerisinde ödevlerini tamamlarlar. Ödev tamamlama çalışmaları kapsamında, etkili zaman yönetimi kavramına adapte olacak olan öğrencilerimiz, zamanı daha etkin kullanarak önceliklerini belirleyecek ve ev ödevlerinde daha doğru bir planlama yapabileceklerdir.
Teknolojinin getirdiği yeniliklerle, ilgiyi başka yöne çeken birçok etmene maruz kalan çocuklarımız, kurumumuzda, dikkatleri dağılmadan ve sonuç odaklı bir şekilde tüm ödevlerini, onlara verilen süre içerisinde eksiksiz tamamlamayı kısa sürede öğrenmektedirler.

Psikolojik Destek

null

Kurumumuz, belirli bir program dâhilinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi çalışmaları yapılmasına büyük önem vermektedir. Amacımız sadece okulda başarılı değil, aynı zamanda günlük hayatında da mutlu ve motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmektir. Rehberlik servisimizi 3 ana başlıkta toplayabiliriz:

Okulumuzda grup çalışmaları farklı konu başlıkları üzerinde yapılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Sınav kaygısını kontrol etme çalışmaları
  • Verimli ders çalışma yöntemleri
  • Ödevlerde zaman yönetimi
  • Hedef belirleme çalışmaları
  • Sosyal becerileri ve iletişimi geliştirme çalışmaları
  • Sınav sistemini tanıtma çalışmaları

Öğrencilerle birebir yapılan bu görüşmelerde amaç, danışanın farkındalık düzeyinin arttırılması ve kendini tanıması için yol gösterilmesidir.

Çocuklarımızın başarısı aynı zamanda ebeveynlerin de desteğinden geçmektedir. Bizler, çocuklarımızın eğitimle ilgili her çeşit ihtiyacını karşılarken, gücümüzü, ilgili ve istekli velilerimizden alırız. Öğrencilerimiz konusunda velilerimizle işbirliği yapmak, karşılıklı bilgilendirmelerde bulunmak ve çocuğun problemlerinde ailelerle birlikte hareket etmek, başarıya giden yolda doğru adımlar atmamıza yardım edecek en önemli etmenlerden biridir.

SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ!

BİZE ULAŞIN